Sigurnost

Sigurnost je najvažniji čimbenik u prometu. Koliko je vozilo pogonjeno na plin sigurno? Evo nekoliko odgovora:

Auto plin ili LPG je sigurniji u odnosu na benzin:

  1. U plinskoj boci nema kisika, a za ekspoloziju nam treba kisik.
  2. Kod benzina može doći do istjecanja ako se spremnik ošteti, dok je kod plina to nemoguće jer na plinskom spremniku postoje sigurnosni ventili koji to spriječavaju.
  3. Plinski rezervoari se prave od čeličnog lima debljine 2.5 mm do 4 mm i ispituju se na tlak od 25 do 30 bara. Normalni radni tlak je do 12 bara. Benzinski su izrađeni od plastike ili lima debljine od oko 1 mm. 
  4. Plinski rezervoari su u stanju izdržati preko 70 bara da ne dođe do pucanja.
  5. Na rezervoaru se nalazi multiventil koji ima dva ili tri sigurnosna ventila!
  6. U slučaju da tlak u rezervoaru poraste preko 30 bara otvorit će se sigurnosni ventil koji će višak tlaka izbaciti van. 
  7. Za usporedbu: kućna plinska boca nema nikakve sigurnosne ventile.

Video o sigurnosti auto plina

Copyright © 2020 Frigoadria, Sva prava pridržana
This website uses cookies and similar technologies to give you the very best user experience, including to personalise advertising and content. By clicking accept, you accept all cookies.